HİMAYE

 

‘Himaye’,  başkasını zarar, ziyan, eza ve cefadan korumak demektir.

 

Himaye, ya dini prensiplerin etkisi altında, ya da acımaktan ve merhametten doğar. Hangi türlü olursa olsun, Müslüman kimsenin belirgin ahlâki özelliklerindendir.

 

Kimsesiz çocukları korumak, onları barındırmak ve temel eğitimlerini vermek üzere ‘Himaye-i Etfal’ kurumu kurulmuş ve daha sonra bu ‘Çocuk Esirgeme Kurumu’ halini almıştır. [1]

 

Himaye yalnızca insanlara ait bir özellik olmayıp, hayvanlarda da vardır. Yavrusunu her türlü tehlikeden korumak ve onu büyütmek için bütün anne hayvanların bile nasıl gayret ettiklerini ve hatta kendi hayatlarını himaye uğruna tehlikeye attıklarını hemen herkes bilmektedir.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) de babası ve annesini kaybettikten sonra küçük yaşta yetim kalmış ve dedesi Abdu’l-Muttalib’in himayesinde büyümüştü.

 

 [1] Büyük Türkçe Sözlük, D.M.Doğan.